FGVN verze 3.5 (03/2007)

nadstavba Bricscadu pro návrh VN rozvoden do 25 kV s rozváděči Moeller

Programový systém FGVN je interaktivní, graficky orientovaný návrhový systém pro automatizovaný návrh VN rozvoden s rozváděči firmy Moeller. Je realizován jako nadstavba AutoCADu nebo Bricscadu od v. 3.3, české i anglické jazykové verze, pro hardwarovou platformu Windows. Při zachování všech funkcí poskytovaných „mateřským“ grafickým systémem jsou doplněny nové funkce tak, aby byly zajištěny dále uvedené možnosti. Předpokládá se základní znalost ovládání AutoCADu (Bricscadu) ze strany uživatelů systému.

Systém umožňuje:
1. Výběr typu VN rozváděče podle vlastností, nebo typového označení, vykreslení schématu zapojení a čelního pohledu na rozváděč, vykreslení půdorysu.
2. Doplnění schématu zapojení o značky alternativně vkládaných přístrojů.
3. Možnost generování půdorysu rozvodny na základě schématu; možnost generování schématu na základě půdorysové dispozice.
4. Možnost zakreslování půdorysu NN a RC rozváděčů a transformátorů.
5. Výpočet normou stanovených vzdáleností rozváděč/rozváděč a rozváděč/stěna, vkládání geometrie usnadňující řešení půdorysné dispozice rozvodny.
6. Možnost symbolického naznačení zdí ve výkrese.
7. Možnost editace již vložených prvků (vyjmutí, posunutí, otočení, změna popisu, přečíslování).
8. Možnost doplnění kót k rozváděčům dle potřeby. Vkládání rámečků a razítek. Možnost různých variant určení měřítka výkresu a formátu výkresu.
9. Generace specifikace projektu (rozpisky) podle jednotlivých rozváděčů. Výpočet celkové ceny projektu. Práce s cenovým koeficientem.
10. Export rozpisky do datového souboru a jeho následné zpracování textovým editorem.
11. Archivace projektu. Veškeré informace jsou uloženy v jednom souboru *.DWG, který je možné prohlížet i tam, kde není k dispozici nadstavba FGVN (využití pro stavební profese, projektanty rozvodů, montáže - budou mít elektronický výkres v měřítku 1:1).
12. Možnost nastavit parametry programu - barvy, rámečky výkresů, razítka výkresů, měřítko výkresu, algoritmus generace rozpisky, atd. Nastavení parametrů se archivuje v INI souboru standardního tvaru a zůstává zachováno i po ukončení práce s programem.
13. Jednoduchý help a manuál, předpokládající znalost mateřského grafického prostředí AutoCADu (Bricscadu).


D-plan verze 2.2 (květen 2003)

nadstavba Bricscadu pro návrh přípojnicových systémů Moeller do 800 A

Programový systém D-plan je interaktivní, graficky orientovaný návrhový systém pro návrh zapouzdřených přípojnicových rozvodů do 800 A od firmy Moeller (pro zakreslování prvků přípojnicových rozvodů půdorysné dispozice). Je realizován jako nadstavba AutoCADu nebo Bricscadu od v. 3.3, české i anglické jazykové verze, pro hardwarovou platformu Windows.

 

Systém umožňuje:
1. Výběr prvku ze zvolené řady přípojnicového rozvodu (CD, BD01, BD2) na základě jeho vlastností. Vložení vybraného prvku (jeho značky) do výkresu půdorysné dispozice (na podklad stavebního půdorysu). Délka přípojnic a tvarových prvků odpovídá skutečným rozměrům, ostatní prvky jsou vkládány jako schematické značky bez rozměru. Ke každému prvku je připojen popis s typovým označením prvku.
2. K prvkům řady BD2 lze připojit a definovat prvek protipožární ochrany.
3. Již vložené prvky lze editovat: vyjmout, kopírovat, posunovat.
4. Popis prvku (typové označení) lze editovat: měnit jeho polohu, natočení, šířku a výšku textu.
5. Lze vkládat některé často užívané značky přístrojů a spotřebičů (motory, značky osvětlení, ...).
6. Lze provádět základní výpočty provozního proudu a úbytku napětí v přípojnicích.
7. K výkresu lze připojit rámeček a razítko.
8. Generace specifikace projektu (rozpisky) podle jednotlivých rozvaděčů. Výpočet celkové ceny projektu. Práce s cenovým koeficientem. Výpočet ceny montážních prací; cenu montáží možno volitelně připočítat k ceně prvku.
9. Export rozpisky do datového souboru a jeho následné zpracování textovým editorem.
10. Archivace projektu. Veškeré informace budou uloženy v jednom souboru *.DWG, který je možné prohlížet i tam, kde není k dispozici nadstavba D-plan (využití pro stavební profese, projektanty rozvodů, montáže - budou mít elektronický výkres v měřítku 1:1).
11. Možnost nastavit parametry programu - barvy, rámečky výkresů, razítka výkresů, měřítko výkresu, algoritmus generace rozpisky, atd. Nastavení parametrů se archivuje v INI souboru standardního tvaru a zůstává zachováno i po ukončení práce s programem.
12. Jednoduchý help a manuál, předpokládající znalost mateřského grafického prostředí AutoCADu (Bricscadu).